Ogólna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwenci studiów będą posiadać kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z najpopularniejszymi dystrybucjami systemu Linux takimi jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, Scientific Linux. Przedstawiona zostanie również kompleksowa wiedza dotycząca konfigurowania, administrowania i utrzymania środowisk łączących systemy Linux i Windows. Oprócz wiedzy dotyczącej systemów operacyjnych studenci będą przygotowani do wdrażania, konfigurowania i zarządzania popularnymi usługami: DHCP, PXE, apache, dovecot, postfix, sendmail, mysql, kickstart a także znajomość rozwiązań o wysokiej dostępności: Red Hat Cluster Suite. Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane, aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: RHCSA, RHCE, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy jako administratorzy systemów korporacyjnych oraz aplikacji. Ich wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pożądane będą również w firmach zajmujących się wdrożeniami systemów informatycznych i doradztwem.