Zasady działania i organizacji studiów


Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele) i trwają dwa semestry. Rozpoczynają się w semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z organizacją roku akademickiego SGGW.

Zajęcia obejmują 208 godzin lekcyjnych. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie uczestników wynoszącej 17 osób i dysponują 34 miejscami.

Absolwenci studiów po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz wniesieniu wszystkich opłat otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych (SELinux) zgodne z wymogami Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

Last modified: piątek, 23 maj 2014, 5:51