Wpłaty

Przy płatności jednorazowej całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5000 zł:

  • wpisowe 500 zł,
  • czesne 4500 zł – na początku I semestru.

Przy płatności w ratach całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5500 zł:

  • wpisowe 500 zł,
  • I rata czesnego 2500 zł – na początku I semestru,
  • II rata czesnego 2500 zł – przed rozpoczęciem II semestru.

Wpłaty dokonywane są poprzez przelew na konto bankowe uczelni.

Rachunek odbiorcy
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
Dane odbiorcy
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Tytuł przelewu
507-10-130100-S00185-99 imię i nazwisko uczestnika studiów
Last modified: środa, 1 lipca 2020, 1:03