Matryca efektów uczenia się, wskazanie ulokowania efektów w określonych zajęciach, kryteria weryfikacji osiągnięcia danego efektu

Matryca efektów uczenia się określona została w tabeli poniżej

Lp. 

Nr sem. 

Nazwa zajęć 

Wiedza 

Umiejętności 

Kompetencje 

K_W03 

K_W04 

K_W08 

K_W11 

K_U05 

K_U09 

K_U12 

K_U15 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

K_K06 

1 

1 

Wprowadzenie do pracy w powłoce systemowej (bash) 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

Dynamiczne zarządzanie wolumenami i macierze dyskowe (LVM i RAID) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

1 

Sieciowe systemy plików (NFS i CIFS) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

1 

Zarządzanie oprogramowaniem (dnf, rpm, createrepo) 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

5 

1 

Wprowadzenie do technologii kontenerów (Docker) 

3 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

1 

Serwery usługi sieciowych (apache, postfix, dovecot) 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

1 

Bezpieczeństwo systemu Linux (SELinux, AIDE, suid/guid) 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

8 

1 

Usługi scentralizowanego uwierzytelniania i upoważniania (Red Hat Identity Management, LDAP, FreeIPA) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

9 

1 

Linux w środowiskach heterogenicznych (SAMBA i Active Directory) 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

10 

1 

Ceph jako przykład Software Defined Storage 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

11 

1 

Wprowadzenie do automatyzacji konfiguracji i zarządzania systemu Linux (Ansible) 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

12 

2 

Równoważenie obciążenia aplikacji internetowych (HAProxy) 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

13 

2 

Optymalizacja pracy systemu Linux (tuned, cgroups) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

14 

2 

High-Availability Storage Systems (Red Hat GlusterFS) 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

15 

2 

Wirtualizacja w systemach Linux (KVM, Red Hat Enterprise Virtualization) 

2 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

16 

2 

Klastrowanie aplikacji w środowisku Linux (Red Hat Cluster Suite) 

 

 

2 

 

 

1 

3 

1 

 

 

1 

 

17 

2 

Zaawansowana automatyzacja konfiguracji i zarządzania systemu Linux  (Red Hat Ansible Tower) 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

18 

2 

OpenStack jako przykład chmury komputerowej 

 

 

3 

 

 

1 

2 

1 

 

2 

1 

 

19 

2 

Zarządzanie infrastrukturą i tworzenie paczek instalacyjnych (Red Hat Satellite Server i Katello) 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

20 

2 

System orkiestracji kontenerów (Kubernetes) 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

21 

2 

Klaster kontenerowy (Red Hat OpenShift) 

2 

 

 

 

 

1 

3 

1 

3 

 

 

3 

22 

2 

Narzędzia monitoringu infrastruktury 

 

 

 

3 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Suma całość 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 


Last modified: wtorek, 23 czerwca 2020, 11:29