Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów. 

Last modified: poniedziałek, 22 czerwca 2020, 3:30