Podział godzin studiów

Studia trwają od 1 października 2019 do 30 września 2020

Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 224

Odpowiadająca im liczba punktów ECTS wynosi 30.

Program studiów

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą przy komputerach, w salach wyposażonych w rzutnik multimedialny. Każda osoba w grupie laboratoryjnej będzie miała zapewniony komputer umożliwiający samodzielną pracę.

Semestr 1


Tematy

Licz. godz.

Wykł.

Lab.

ETCS

Wprowadzenie do pracy w powłoce systemowej (bash)

16

4

12

2

Dynamiczne zarządzanie wolumenami i macierze dyskowe (LVM i RAID)

8

2

6

1

Sieciowe systemy plików (NFS i CIFS)

16

4

12

2

Usługi sieciowe (apache, postfix, dovecot)

16

4

12

2

Bezpieczeństwo systemu Linux (SELinux, SSL, Kerberos, IPSec)

16

4

12

2

Zaawansowane usługi sieciowe (LDAP, NIS)

8

2

6

1

Docker

8

2

6

1

Kubernetes

8

2

6

1

Ceph

8

2

6

1

Linux w środowiskach heterogenicznych (SAMBA)

8

2

6

2

112

28

84

15

Semestr 2

Tematy

Licz. godz.

Wykł.

Lab.

ETCS

Wirtualizacja w systemach Linux (KVM, oVirt)

16

4

12

2

OpenStack jako przykład chmury komputerowej

16

4

12

2

Katello i Satellite

16

4

12

2

Klastrowanie aplikacji w środowisku Linux (RHCS)

16

4

12

2

High-Availability Storage Systems (glusterfs)

8

2

6

2

Ansible

8

2

6

1

OpenShift

8

2

6

1

Równoważenie obciążenia aplikacji internetowych (haproxy)

8

2

6

1

Optymalizacja pracy systemu Linux (tuned, cgroups)

16

4

12

2

112

28

84

15

Godzin w semestrze pierwszym: 112 (wykłady - 28, laboratoria - 84).

Godzin w semestrze drugim: 112 (wykłady - 28, laboratoria - 84).

Last modified: środa, 25 wrzesień 2019, 1:38