Podział godzin studiów

Studia trwają od 1 października 2017 do 30 września 2018

Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 208

Odpowiadająca im liczba punktów ECTS wynosi 30.

Program studiów

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą przy komputerach, w salach wyposażonych

w rzutnik multimedialny. Każda osoba w grupie laboratoryjnej będzie miała zapewniony komputer umożliwiający samodzielną pracę.

Semestr 1


Tematy

Licz. godz.

Wykł.

Lab.

ETCS

Wprowadzenie do pracy w powłoce systemowej bash

16

4

12

2

Programowy RAID i macierze dyskowe

4

1

3

1

Logical Volume Manager i dynamiczne zarządzanie wolumenami

4

1

3

1

Sieciowe systemy plików (NFS i CIFS)

16

2

14

2

Usługi sieciowe (apache, postfix, dovecot)

16

2

14

2

Linux w środowiskach heterogenicznych (SAMBA)

8

2

6

2

Bezpieczeństwo systemu Linux (SELinux, SSL, Kerberos, IPSec)

16

4

12

2

Zaawansowane usługi sieciowe (LDAP, NIS)

24

2

22

3

104

18

86

15

Semestr 2

Tematy

Licz. godz.

Wykł.

Lab.

ETCS

Optymalizacja pracy systemu Linux (tuned, cgroups)

24

8

16

3

High-Availability Storage Systems (glusterfs, drdb)

16

2

14

3

Klastrowanie aplikacji w środowisku Linux (RHCS)

16

4

12

2

Równoważenie obciążenia aplikacji internetowych (haproxy)

16

2

14

3

OpenStack jako przykład chmury komputerowej

16

4

12

2

Wirtualizacja w systemach Linux (KVM, Xen, LXC)

16

4

12

2

104

24

80

15

 

 

Godzin w semestrze pierwszym: 104 (wykłady - 18, laboratoria - 86).

Godzin w semestrze drugim: 104 (wykłady - 24, laboratoria - 80).

Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 lipiec 2017, 11:07