Harmonogram

Zajęcia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się w weekendy podczas zjazdów turnusu A studiów zaocznych SGGW. W semestrze zimowym są to następujące dni:

Zjazd 1 Zjazd 2 Zjazd 3 Zjazd 4 Zjazd 5 Zjazd 6 Zjazd 7
12.X 26.X 16.XI 30.XI 14.XII 4.I 18.I
13.X 27.X 17.XI 1.XII 15.XII 5.I 19.I


zaś w semestrze letnim następujące:

Zjazd 8 Zjazd 9 Zjazd 10 Zjazd 11 Zjazd 12 Zjazd 13 Zjazd 14
29.II 28.III 18.IV 9.V 23.V 13.VI 27.VI
1.III 29.III 19.IV 10.V 24.V 14.VI 28.VI

Na każdy z pierwszych 13 dni zajęć przypada 8 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Ostatni 14 dzień poświęcony jest na egzaminy. 

Tematy poszczególnych zajęć zawarte są na stronie Podział godzin studiów.