Harmonogram

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w weekendy podczas zjazdów turnusu A studiów zaocznych SGGW. W semestrze zimowym są to następujące dni:

Zjazd 1 Zjazd 2 Zjazd 3 Zjazd 4 Zjazd 5 Zjazd 6 Zjazd 7
10.X 24.X 14.XI 28.XI 12.XII 9.I 23.I
11.X 25.X 15.XI 29.XI 13.XII 10.I 24.I


zaś w semestrze letnim następujące:

Zjazd 8 Zjazd 9 Zjazd 10 Zjazd 11 Zjazd 12 Zjazd 13 Zjazd 14
6.III 20.III 10.IV 24.IV 15.V 5.VI 19.VI
7.III 21.III 11.IV 25.IV 16.V 6.VI 20.VI

Na każdy dzień zajęć przypada 8 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. 

Tematy poszczególnych zajęć zawarte są na stronie Plan studiów podyplomowych.