System zapewnienia wysokiej jakości kształcenia

Wymogiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa będzie konieczność zdania egzaminów końcowych ze wszystkich przedmiotów. Przyszła kadra wykładowców posiada duże doświadczenie, głęboką wiedzę oraz kompetencje w dziedzinach związanych z prowadzonymi przedmiotami. Niektórzy z wykładowców będą legitymować się certyfikatami firmy Red Hat takimi jak RHCE, RHCDS czy RHCA. Przeprowadzane będą ankiety oceniające organizację, program studiów, a także kompetencje oraz jakość prowadzonych zajęć przez poszczególnych wykładowców.

Last modified: piątek, 23 maj 2014, 5:42