Sposób wyliczenia ogólnego wyniku ukończenia studiów podyplomowych

Ocena ze studiów jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych przez studenta ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów. 

Last modified: poniedziałek, 22 czerwca 2020, 3:31