Wymagane kwalifikacje poprzedzające

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. 
Last modified: poniedziałek, 22 czerwca 2020, 3:22