Informacje organizacyjno – kompetencyjne

Studiami kieruje Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Podyplomowych Studiów Efektywnej Administracji Systemami Linuksowymi (SELinux).


Kierownik studiów: dr hab. Marian Rusek

Sekretarz studiów: mgr inż. Grzegorz Dwornicki

Rada programowa: dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, dr inż. Piotr Wrzecionodr inż. Jarosław Kurek