Plan studiów podyplomowych

Plan studiów podyplomowych zawierający wykaz realizowanych zajęć dla poszczególnych semestrów wraz z liczbą godzin zajęć lub form zajęć oraz przypisane im punkty ECTS i formę zaliczenia zajęć przedstawiono w tabeli poniżej

Lp. 

Nr sem. 

Kod 

Nazwa zajęć 

 

Liczba godzin zajęć 

Razem godzin 

Liczba godzin zajęć w semestrach 

Forma zaliczenia 

ECTS 

1 

2 

W 

C 

W 

C 

W 

C 

1 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-01 

Wprowadzenie do pracy w powłoce systemowej (bash) 

4 

12 

16 

4 

12 

 

 

E 

2 

2 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-02 

Dynamiczne zarządzanie wolumenami i macierze dyskowe (LVM i RAID) 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

E 

1 

3 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-03 

Sieciowe systemy plików (NFS i CIFS) 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

E 

1 

4 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-04 

Zarządzanie oprogramowaniem (dnf, rpm, createrepo) 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

E 

1 

5 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-05 

Wprowadzenie do technologii kontenerów (Docker) 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

E 

1 

6 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-06 

Serwery usługi sieciowych (apache, postfix, dovecot) 

3 

9 

12 

3 

9 

 

 

E 

2 

7 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-07 

Bezpieczeństwo systemu Linux (SELinux, AIDE, suid/guid) 

4 

12 

16 

4 

12 

 

 

E 

2 

8 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-08 

Usługi scentralizowanego uwierzytelniania i upoważniania (Red Hat Identity Management, LDAP, FreeIPA) 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

E 

1 

9 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-09 

Linux w środowiskach heterogenicznych (SAMBA i Active Directory) 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

E 

1 

10 

 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-10 

Ceph jako przykład Software Defined Storage 

2 

6 

8 

2 

6 

 

 

 

1 

11 

1 

ZIiM-SELinux-SP-01Z-11 

Wprowadzenie do automatyzacji konfiguracji i zarządzania systemu Linux (Ansible) 

3 

9 

12 

3 

9 

 

 

E 

2 

12 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-12 

Równoważenie obciążenia aplikacji internetowych (HAProxy) 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

E 

1 

13 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-13 

Optymalizacja pracy systemu Linux (tuned, cgroups) 

4 

12 

16 

 

 

4 

12 

E 

2 

14 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-14 

High-Availability Storage Systems (Red Hat GlusterFS) 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

E 

1 

15 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-15 

Wirtualizacja w systemach Linux (KVM, Red Hat Enterprise Virtualization) 

4 

12 

16 

 

 

4 

12 

E 

2 

16 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-16 

Klastrowanie aplikacji w środowisku Linux (Red Hat Cluster Suite) 

3 

9 

12 

 

 

3 

9 

E 

2 

17 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-17 

Zaawansowana automatyzacja konfiguracji i zarządzania systemu Linux  (Red Hat Ansible Tower) 

3 

9 

12 

 

 

3 

9 

E 

2 

18 

 

ZIiM-SELinux-SP-02L-18 

OpenStack jako przykład chmury komputerowej 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

 

1 

19 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-19 

Zarządzanie infrastrukturą i tworzenie paczek instalacyjnych (Red Hat Satellite Server i Katello) 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

E 

1 

20 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-20 

System orkiestracji kontenerów (Kubernetes) 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

E 

1 

21 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-21 

Klaster kontenerowy (Red Hat OpenShift) 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

E 

1 

22 

2 

ZIiM-SELinux-SP-02L-22 

Narzędzia monitoringu infrastruktury 

2 

6 

8 

 

 

2 

6 

E 

1 

Razem 

56 

168 

224 

28 

84 

28 

84 

 

30 

Liczba godzin zajęć symbole: W – wykład, C - ćwiczenia audytoryjne 

Forma zaliczenia: jeśli występuje egzamin jako forma weryfikacji efektów uczenia się – E, zaliczenie na ocenę - Z_o 

Last modified: wtorek, 23 czerwca 2020, 11:23